Dehidracija

Dehidracija je gubitak vode iz organizma u količini koja premašuje količinu unete tečnosti.

Dehidracija se javlja kada organizam gubi više vode nego što je uneto. Najčešće je praćena poremećajem u ravnoteži mineralnih soli, odnosno elektrolita - posebno poremećaja u koncentraciji natrijuma i kalijuma.

Najčešći uzroci dehidracije umerenog stepena su povraćanje i proliv. Na dehidraciju su posebno osetljiva deca, te je nadoknada tečnosti i elektrolita u dečjem uzrastu izuzetno bitna.

Dehidracija se veoma često javlja kod sportista, posebno u letnjem trenažnom periodu. Dehidracija menja mišićni metabolizam, ali i negativno utiče na mentalne funkcije, pre svega koncentraciju i koordinaciju, tako da je adekvatna rehidracija tokom i nakon treninga neophodna za održavanje adekvatne razmene materija

Korisni linkovi

Evropski institut za hidraciju
Univerzitetska dečja klinika, Tiršova
BCI Hidratacion, gelovi za hidraciju
Svetska zdravstvena organizacija

Galerija fotografija